معنی پیشواز

پیشواز
معادل ابجد

پیشواز در معادل ابجد

پیشواز
 • 326
حل جدول

پیشواز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیشواز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • استقبال، پیشباز،

  (متضاد) بدرقه
فرهنگ معین

پیشواز در فرهنگ معین

 • (اِمر.) = پیشباز: استقبال.
لغت نامه دهخدا

پیشواز در لغت نامه دهخدا

 • پیشواز. [ش ْ] (اِ مرکب) پیشباز. استقبال. استقبال کردن و استقبال کننده. (غیاث):
  بهار آمد از باغ فردوس باز
  می و نغمه را فرض شد پیشواز.
  ملاطغرا (از آنندراج).
  || (ص مرکب) جلو گشاده که قسمت قدامی آن چاک باشد و باز (جامه). قبای پیشواز؛ قسمی قبا که ظاهراً از گریبان تا دامان چاک داشته است مقابل بغل بند (آنندراج):
  فروغ لاله ٔ گلشن بسیمای تو می زیبد
  قبای پیشواز گل ببالای تو می زیبد.
  محسن تأثیر (از آنندراج).
  قبا بر روی فرجی و خرمی و پیشواز مپوشید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیشواز در فرهنگ عمید

تعبیر خواب

پیشواز در تعبیر خواب


 • ۱ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید.

  ۲ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران، جواز ورود شما به هر مکانی خواهد بود. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پیشواز در گویش مازندرانی

 • استقبال – به استقبال رفتن
فرهنگ فارسی هوشیار

پیشواز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • استقبال کردن، استقبال کننده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید