معنی پیشامد

پیشامد
معادل ابجد

پیشامد در معادل ابجد

پیشامد
  • 357
حل جدول

پیشامد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیشامد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اتفاق، حادثه، رخداد، رویداد، سانحه، عارضه، ماجرا، واقعه
فرهنگ عمید

پیشامد در فرهنگ عمید

  • کاری که ناگهان پیش آید، حادثه، واقعه، رویداد،
فارسی به انگلیسی

پیشامد در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پیشامد در فارسی به عربی

  • حادث عرضی، حدث، ضروره، ظرف
فارسی به آلمانی

پیشامد در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید