معنی پیریت

پیریت
معادل ابجد

پیریت در معادل ابجد

پیریت
  • 622
حل جدول

پیریت در حل جدول

  • سولفور فلزها
  • ترکیب فلز با سولفور
فرهنگ عمید

پیریت در فرهنگ عمید

  • نوعی کانی زرد رنگ با ترکیب سولفید اهن متبلور،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید