معنی پیروی

پیروی
معادل ابجد

پیروی در معادل ابجد

پیروی
 • 228
حل جدول

پیروی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیروی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اطاعت، اقتدا، اقتفا، انقیاد، تاسی، تبعیت، تقلید، تمکین، دنباله‌روی، طاعت، فرمانبرداری، متابعت، متاسی، مطاوعت، هواخواهی،
  (متضاد) سرپیچی، تخلف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پیروی در فرهنگ معین

 • (پَ یا پِ رَ) (حامص.) پس روی، متابعت.
لغت نامه دهخدا

پیروی در لغت نامه دهخدا

 • پیروی. [پ َ / پ ِ رَ / رُ وی] (حامص) متابعت. اقتداء. اسوه. تأسی. تبعیت. پس روی. اقتفاء. اتباع. ظلف: آنچه شرط شده بر من [مسعود] در این بیعت از وفا و دوستی و نصیحت و پیروی و فرمانبرداری و همراهی و جد و جهد عهد خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 317). پس بجای آورد امیرالمؤمنین همه ٔ آنچه از این قبیل بود و پیروی کرد آنها را. (تاریخ بیهقی ص 308). مستقیم بردن خود را بر ستوده تر روشها در طاعت او و نیکوتر طورهادر پیروی او. (تاریخ بیهقی ص 314). توضیح بیشتر ...
 • پیروی. [] (اِخ) یکی از شعرای ایران و از اهالی ساوه بوده و بساوجی معروف شده. این بیت از اوست:
  بنومیدی گذشت این عید بی رخسار زیبایش
  نبوسیدیم دستش را نیفتادیم درپایش.
  (از قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
 • پیروی. [] (اِخ) یکی از شعرای ایران و این بیت از اوست:
  ز سوز آتش سودای عشق او پس از مردن
  ز خاکم گر گیاهی سر برآرد دود ازو خیزد.
  (از قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
 • پیروی. [] (اِخ) (مصطفی چلبی) از شعرای عثمانیست، اهل تکفورطاغ و از قالیونچی ها. بسال 1150 هَ. ق. درگذشته است. (قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیروی در فرهنگ عمید

 • از پی کسی رفتن، دنبال کسی روان شدن،
  متابعت: حذر از پیروی نفس که در راه خدای / مردم‌افکن‌تر از این غول بیابانی نیست (سعدی۲: ۶۳۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیروی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پیروی در فارسی به عربی

 • اتل، تقلید، متابعه
فرهنگ فارسی هوشیار

پیروی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تاسی، تبعیت، اقتداء، متابعت، پس روی، اسوه
فارسی به آلمانی

پیروی در فارسی به آلمانی

 • Befolgen, Folgen, Nachgehen, Nachkommen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید