معنی پیرومتر

پیرومتر
معادل ابجد

پیرومتر در معادل ابجد

پیرومتر
  • 858
حل جدول

پیرومتر در حل جدول

فرهنگ عمید

پیرومتر در فرهنگ عمید

  • دستگاهی برای اندازه‌گیری درجۀ حرارت شدید، آذرسنج،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید