معنی پیروزی

پیروزی
معادل ابجد

پیروزی در معادل ابجد

پیروزی
 • 235
حل جدول

پیروزی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیروزی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • توفیق، فوز، کامیابی، موفقیت، نجاح، چیرگی، ظفر، غلبه، فتح، فیروزی، نصرت،
  (متضاد) شکست، ناکامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پیروزی در فرهنگ معین

 • ظفر، فتح، کامیابی، چیره گی. [خوانش: (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

پیروزی در لغت نامه دهخدا

 • پیروزی. (اِخ) نام شاعری. و در ترجمان البلاغه ٔ محمودبن عمر راذویانی از او این بیت آمده است:
  مگر غیب و عیب است کایزد ندادت
  دگر هرچه بایست دانی و داری.
  و چون ترجمان البلاغه از قرن پنجم هجریست. علیهذا زمان زندگی این شاعر قرن پنجم یا قبل از آن خواهد بود. توضیح بیشتر ...
 • پیروزی. (حامص) بر وزن و معنی فیروزی، که ظفرو نصرت یافتن بر اعدا باشد. (برهان). فرهی بر اعدا که بتازیش ظفر خوانند. (شرفنامه). فلج. رشاد. نجح. نجاح. (منتهی الارب). فوز. مفاز. ظفر. فلاح. نصرت. نصر. غلبه. فتح. کامروائی. کامیابی. توفیق. برآمدن حاجت. روائی حاجت. (شرفنامه ٔ منیری). فیروزی:
  بپیروزی اندر نیایش کنیم
  جهان آفرین را ستایش کنیم.
  فردوسی.
  چرا کشتی آن دادگر شاه را
  خداوند پیروزی و گاه را.
  فردوسی.
  سپاس از خداوند خورشید و ماه
  کزویست پیروزی و دستگاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیروزی در فرهنگ عمید

 • کامیابی،

  چیرگی، فتح‌وغلبه،

  چیره شدن بر دشمن،
فارسی به انگلیسی

پیروزی در فارسی به انگلیسی

 • Subordination, Triumph, Triumphal, Victory, Win
فارسی به ترکی

پیروزی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پیروزی در فارسی به عربی

 • انتصار، انجاز، غزو، فوز، نصر
فرهنگ فارسی هوشیار

پیروزی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نصرت و ظفر یافتن بر اعداء باشد، کامیابی، توفیق
فارسی به ایتالیایی

پیروزی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پیروزی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پیروزی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید