معنی پیرنه

پیرنه
معادل ابجد

پیرنه در معادل ابجد

پیرنه
  • 267
حل جدول

پیرنه در حل جدول

  • رشته کوهی در فرانسه
  • کوه مرزی فرانسه و اسپانیا
لغت نامه دهخدا

پیرنه در لغت نامه دهخدا

  • پیرنه. [رِ ن ِ] (اِخ) نام سلسله جبالی میان مملکت فرانسه و اسپانیا تقریباً بطول 430 هزار گز از پرپین یان تا باین. صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد:
    پیرنه، یکی از بزرگترین سلاسل جبال اروپاست و در طرف شمال اسپانیول بین بحر سفید و اقیانوس اطلس از جهت مشرق بسوی مغرب ممتدست، و از دماغه ٔکرئوس واقع در بحرسفید تا دماغه ٔ تورنیتانه واقع درانتهای شمال غربی اسپانیول و اقیانوس اطلس بطول هزاروهیجده کیلومتر کشیده شده و در بین «30َ55ْ0» طول شرقی و «50ْ11» طول غربی است و از روی خط موهوم ْ43 عرض شمالی عبور مینماید. توضیح بیشتر ...
  • پیرنه. [رِ ن ِ] (اِخ) (. سفلی) نام ایالتی از فرانسه متشکل از بِآرن و ناوار علیا، دارای 3 آرندیسمان و 41کانتون و 560 کمون و 415797 تن سکنه. || (. علیا) نام ایالتی ازفرانسه متشکل از بیگور وقسمتی از گاسکُنْی، دارای 3 آرندیسمان و 26 کانتون و 480 کمون و 201954 تن سکنه. || (. شرقی) نام ایالتی از فرانسه، دارای 3 آرندیسمان و 18 کانتون و 234 کمون و 228776 تن سکنه. || (. آستوریک) کانتابرس. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه