معنی پیرامید

پیرامید
معادل ابجد

پیرامید در معادل ابجد

پیرامید
  • 267
حل جدول

پیرامید در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پیرامید در لغت نامه دهخدا

  • پیرامید. (فرانسوی، اِ) هرم. || (اِخ) از این کلمه بصورت جمع اهرام مصر مرادست. رجوع به اهرام شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیرامید در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

پیرامید در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی سنبوسه (هرم برهان)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید