معنی پیانو

پیانو
معادل ابجد

پیانو در معادل ابجد

پیانو
 • 69
حل جدول

پیانو در حل جدول

 • اختراعی از کریستوفری ایتالیایی
فرهنگ معین

پیانو در فرهنگ معین

 • (نُ) [انگ. ] (اِ. ) یکی از ابزارهای موسیقی که دارای شاسی است و با فشار سر انگشتان دست بر روی شاسی ها نواخته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پیانو در لغت نامه دهخدا

 • پیانو. [ن ُ] (ایتالیائی، اِ) نام یکی از آلات موسیقی. نام دستگاهی که بدان نوازند. از ذوات الاوتار است و اوتار آن فلزی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیانو در فرهنگ عمید

 • آلت موسیقی به‌صورت صندوقی بزرگ و پایه‌دار، دارای یک ردیف شستی در جلو آن که با نواختن هر شستی، چکشی به یک سیم کشیده شده برخورد می‌کند و به این طریق اصوات ایجاد می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیانو در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پیانو در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پیانو در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پیانو در تعبیر خواب

 • پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود. اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد گویای اینست که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن پیانو در خواب، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است.

  ۲ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب، علامت تندرستی و موفقیت است.

  ۳ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیله پیانو نواخته می شود، علامت آن است که زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید.

  ۴ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود، نشانه شنیدن خبرهای اندوهبار است.

  ۵ـ اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید، نشانه آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پیانو در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نام دستگاهی که با آن مینوازند، یکی از آلات موسیقی
فارسی به ایتالیایی

پیانو در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پیانو در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید