معنی پیامد

حل جدول

پیامد

پسآمد

تبعات


داراى پیامد

مترتب


پیامد ها

نتایج، عواقب

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیامد

بازتاب، عارضه، عقبه، عکس‌العمل، واکنش

فارسی به انگلیسی

پیامد

Aftermath, Consequence, Consequent, Corollary, Design, End, Eventuality, Fruit, Fruition, Harvest, Ion_, Issue, Ment _, Net, Outcome, Outgrowth, Product, Ramification, Repercussion, Result, Resultant, Upshot, Ure_


پس‌ پیامد

Aftereffect


پیامد (مجازی‌)

Byproduct, By-Product, Byproduct


پیامد بد

Backwash


پیامد چندگانه‌

Ripple Effect


پیامد منطقی‌

Corollary


گزاره‌ پیامد

Corollary


پیامد چیزی‌ بودن‌

Follow, Issue, Represent, Result

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

issue

پیامد

معادل ابجد

پیامد

57

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری