معنی پیاله

پیاله
معادل ابجد

پیاله در معادل ابجد

پیاله
 • 48
حل جدول

پیاله در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیاله در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جام، ساتکین، ساغر، صراحی، قدح، کاسه
فرهنگ معین

پیاله در فرهنگ معین

 • ظرفی که با آن شراب یا هر نوشیدنی دیگری را می نوشند، یکی از لوازم آتشگاه که در تشریفات دینی زرتشتیان به کار رود. [خوانش: (لِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پیاله در لغت نامه دهخدا

 • پیاله. [ل َ / ل ِ] (اِ) قدح آبگینه. (لغت نامه ٔ اسدی). کاسه ٔ خرد که در آن شراب خورند و آن از شیشه و بلور بوده است. جام. پیغاله. (عنصری). رجوع به پیغاله شود. قدح شراب. (صحاح الفرس). گاسی. قدح. (دهار). کاسه که بدان شراب زنند و آن را جام و ساغر نیز گویند. (شرفنامه). چمانه. قاروره. (دهار). ساغر. اجانه. ایجانه. (منتهی الارب). رکابی. (لغت محلی شوشتر ذیل رکابی). گویا اصل کلمه یونانی است و عرب از آن فیالجه ساخته است یا اینکه کلمه را یونانیها از ایرانیان گرفته و بهمین معنی بکار برده اند:
  از دور چو بینی مرا بداری
  پیش رخ رخشنده دست عمدا
  چون رنگ شراب از پیاله گردد
  رنگ رخت از پشت دست پیدا. توضیح بیشتر ...
 • پیاله. [ل َ] (اِخ) دهی از دهستان میلانو بخش شیروان شهرستان قوچان، واقع در 73 هزارگزی جنوب شیروان و 7 هزارگزی باختر مالرو امیران به دولت آباد. کوهستانی، معتدل. دارای 101تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات، پنبه، شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • پیاله. [ل َ] (اِخ) نام برده ٔ وفادار و فداکار شاهزاده قورقود برادر سلطان سلیم خان. وی در معیت مخدوم خود بتکه گریخت و در آنجا گرفتار و به بروسه تبعید شد و پس از کشته شدن مولایش مجاورت آرامگاه ویرا بدو سپردند و بقیت عمر در سر مزار مولای محبوب خود بتضرع و زاری گذراند. (قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیاله در فرهنگ عمید

 • فنجان،
  ظرفی که در آن باده یا آشامیدنی دیگر بخورند، جام، ساغر،
  (تصوف) صفای ظاهر و باطن که هرچه در او باشد ظاهر شود،
  (تصوف) هر ذره از ذرات موجودات که شخص عارف از آن بادۀ معرفت نوشد: زاهد شراب کوثر و عارف پیاله خواست / تا در میانه خواستهٴ کردگار چیست (حافظ: ۱۴۸)،
  * پیالهٴ جور:
  پیالۀ مالامال،
  پیالۀ پر از می،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیاله در فارسی به انگلیسی

 • Bowl, Chalice, Cup, Noggin, Pan, Porringer, Tankard, Tumbler
فارسی به عربی

پیاله در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پیاله در تعبیر خواب

 • پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وی بمیرد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • پیاله در خواب بر دو وجه است. اول: کنیزک. دوم: خادم. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پیاله در گویش مازندرانی

 • کاسه ی گلی، مسی و یا چینی
فرهنگ فارسی هوشیار

پیاله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ظرفی که در آن شراب بخورند، کاسه، فنجان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید