معنی پوشیده شدن

پوشیده شدن
معادل ابجد

پوشیده شدن در معادل ابجد

پوشیده شدن
  • 681
حل جدول

پوشیده شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پوشیده شدن در لغت نامه دهخدا

  • پوشیده شدن. [دَ / دِ ش ُ دَ] (مص مرکب) ملبس شدن. بتن کرده شدن. تغطی. تغشی. تستر. استتار. انتقاب. فرا گرفته شدن چیزی بچیزی. انخساف. انغمام. (تاج المصادر). اکتنان. (تاج المصادر) (منتهی الارب). تکنین. تطمس. انطماس. لیه. التطاط؛ پوشیده شدن زن. (منتهی الارب). تلبس، لوذ، لواذ، لیاذ؛ پوشیده شدن بچیزی. تکفر؛ پوشیده شدن در سلاح. (تاج المصادر). تدجیج، پوشیده شدن بسلاح. (از منتهی الارب). || مخفی شدن. پنهان ماندن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پوشیده شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پوشیده شدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پوشیده شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پوشیده شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) ‎-1 ملبس شدنتکفرپوشیده شدن در لباس. ‎-2 مخفی شدنپنهان ماندن نهان گشتن: چنانکه دما دم قاصدان میرسیدند و مزد ایشان میدادن تا کار فرو نماند و چیزی پوشیده نشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید