معنی پوشه

پوشه
معادل ابجد

پوشه در معادل ابجد

پوشه
 • 313
حل جدول

پوشه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پوشه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پرونده، دوسیه، شمیز، لفافه
فرهنگ معین

پوشه در فرهنگ معین

 • پرده، هر چیزی که چیزی را بپوشاند، ورق نسبتاً بزرگ و تا شده ای از جنس مقوا یا پلاستیک که نوشته ها و اسناد مربوط به یک موضوع را در آن نگه داری می کنند. [خوانش: (ش ِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پوشه در فرهنگ عمید

 • پرده،
  هرچیزی که چیزی را بپوشاند،
  لفافه که نوشته‌های راجع‌به یک موضوع را در آن بگذارند، شمیز،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پوشه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پوشه در فارسی به عربی

سخن بزرگان

پوشه در سخن بزرگان

 • از تمام صفاتی که برای پرورش جسم و جان شما سودمند است، هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست.

  به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد می شوید.

  به انسان تندرستی و ثروت بدهید، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد.

  بزرگترین سرمایه ی آدمی، توانگری نیست، بلکه خوی خوش است. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پوشه در گویش مازندرانی

 • سوت – سوت زدن با دهان
فرهنگ فارسی هوشیار

پوشه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مطلق پرده که بر روی میزها پوشند و از درها آویزند، لفافه ای که نوشته های راجع بیک موضوع را در آن گذارند شمیز. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

پوشه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پوشه در فارسی به آلمانی

 • Einhüllen, Jacke (f), Jackett (n)
واژه پیشنهادی

پوشه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید