معنی پوسیدن

لغت نامه دهخدا

پوسیدن

پوسیدن. [دَ] (مص) متخلخل و سبک شدن چیزی از گذشتن زمان بروی یا بعلتی دیگر. چرّیدن (در تداول مردم قزوین). سخت سوده و نزدیک بریخته شدن. (شرفنامه):
زری که در لحد خاک بود پوسیده
کفن دریده و گردید مسکه ٔ دینار.
سلمان.
ریزیدن. بریزیدن. افزار. (منتهی الارب). پوسیده شدن. لبس. (تاج المصادر بیهقی). سَلَس. (المنجد). بلاء. تآکل: سلست الخشبه؛ پوسید و ریزه ریزه گردید چوب. (منتهی الارب). رمیم، رمه، رمم، پوسیدن استخوان. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). || عفن. عفونت. نخر. وهی. (از منتهی الارب). بَلا. بِلا:
طبایع گر بتن استن ستون را هم بپوسد بن
نگردد هرگز آن فانی کش از طاعت زنی فانه.
کسائی.
تبه گردد این روی و رنگ رخان
بپوسد بخاک اندرون استخوان.
فردوسی.
دلم ز روزه بپوسید و هم ز توبه گرفت
چنان همی نتوان برد روزگار بسر.
فرخی.
پارسی عفونت پوسیدن است. یعنی رطوبتی تباه شده و از حال خویش بگردیده. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). و اگر اندر تن رطوبتها و خلطهاء فزونی باشد آن را عفن کند یعنی پوسیده کند. و پوسیدن خلط آن باشد که گنده و تباه گردد و مایه ٔ تب شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی).
جوهر او نپوسد اندر آب
آتش او را نسوزد اندر تاب.
اوحدی.
زود پوسد جامه ٔ پرهیز ما
کاین قصب بر ماهتاب انداخته است.
اوحدی.
|| و در لغت نامه ها بکلمه ٔ پوسیدن معنی آماسیدن هم داده اند. || پژمرده شدن. (شرفنامه). || سخت سوده کردن. (شرفنامه).


پوسدن

پوسدن.[س ِ دَ] (مص) مخفف پوسیدن. رجوع به پوسیدن شود.

فارسی به انگلیسی

پوسیدن‌

Decay, Decompose, Putrefy, Rot

فارسی به ترکی

فرهنگ عمید

پوسیدن

پوسیده شدن،
پوده شدن چیز کهنه،
پوده شدن چیزی در اثر رطوبت یا مرور زمان: تبه گردد این روی و رنگ رخان / بپوسد به خاک‌اندرون استخوان (فردوسی: لغت‌نامه: پوسیدن)،

حل جدول

پوسیدن

فرسودن

فرهنگ فارسی هوشیار

پوسیدن

(مصدر) متخلخل و سبک شدن چیزی بر اثر گذشت زمان یا بعللی دیگر فساد پذیرفتن، عفونت یافتن، پژمرده شدن.


خرسیدن

پوسیدن، گندیدن

فرهنگ معین

پوسیدن

فرسوده شدن، فاسد شدن، کهنه شدن، عفونت یافتن، پژمرده شدن. [خوانش: (دَ) (مص ل.)]

فارسی به عربی

پوسیدن

انحطاط

انگلیسی به فارسی

moulder

پوسیدن


reest

پوسیدن


putrefy

پوسیدن


decay

پوسیدن


rot

پوسیدن


corrode

پوسیدن

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

پوسیدن

132

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری