معنی پنیر مایه

پنیر مایه
معادل ابجد

پنیر مایه در معادل ابجد

پنیر مایه
  • 318
حل جدول

پنیر مایه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پنیر مایه در لغت نامه دهخدا

  • پنیر مایه. [پ َ ی َ / ی ِ] (اِ مرکب) چیزی است در شیردان بره و بزیچه ٔ نوزاد و امثال آن پیش از آنکه جزشیر خورده نباشد و آن را برای کلچانیدن شیر بکار برند تا پنیر شود و در بعض لغت نامه ها آمده است: چیزی است زردرنگ که از شکم برّه و بزغاله ٔ شیرخواره برآید و آن را بر پاره ٔ پشم بردارند پس سطبر و خشک گردد مانند پنیر. و نیز روده و یا شکنبه ٔ خشک کرده ٔ بچه ٔ مذبوح گوسفند و میش و گاو و گاومیش که هنوز چیزی جز شیرنخورده باشد که در شیر زنند تا بسته شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

پنیر مایه در فرهنگ گیاهان

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه