معنی پنهان

پنهان
معادل ابجد

پنهان در معادل ابجد

پنهان
 • 108
حل جدول

پنهان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پنهان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باطن، پوشیده، خفا، خفی، غیب، قایم، کتم، محجب، مختفی، مخفی، مستتر، مستور، مضمر، مکتوم، مکنون، ناپیدا، نامرئی، نهان، نهفته، متواری،
  (متضاد) آشکار، علنی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پنهان در فرهنگ معین

 • (ق.) ناپیدا، پوشیده، (اِ.) راز، سرّ. [خوانش: (پِ) [په.]]
لغت نامه دهخدا

پنهان در لغت نامه دهخدا

 • پنهان. [پ َ / پ ِ] (ص، ق) مخفی. پوشیده. راز. نهان. خافی. خافیه. خفاء. خفی ّ. مُدَغمر. خفوه. دفینه. مستور. باطن. نهفته. دفین. مدفون. مُدَخِمس. (منتهی الارب). مَخبوّ. مُختفی. نامرئی. متواری. مکتوم. کتیم. در خِفاء. در خُفیه. در سرّ. سرُاً. محرمانه. نامحسوس:
  کسی را فرستاد [سودابه] نزدیک اوی
  که پنهان سیاوش را رو بگوی
  که اندر شبستان شاه جهان
  نباشد شگفت ار شوی ناگهان.
  فردوسی.
  بفرجام شیرین بدو زهر داد
  شد آن دختر خوب قیصر نژاد
  از آن چاره آگه نبد هیچکس
  که او داشت آن راز پنهان و بس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پنهان در فرهنگ عمید

 • ناپیدا، پوشیده، نهفته، مخفی: گناه کردن پنهان بِه از عبادت فاش / اگر خدای‌پرستی هواپرست مباش (سعدی۲: ۴۶۳)،
  * پنهان داشتن: (مصدر متعدی) = * پنهان کردن
  * پنهان ساختن: (مصدر متعدی) = * پنهان کردن
  * پنهان شدن: (مصدر لازم) نهان گشتن، نهفته شدن، مخفی شدن: مور و ماهی را بر خاک و به دریا در / نیست پنهان شدن از وی به شب تاری (ناصرخسرو: ۷۵)،
  * پنهان کردن: (مصدر متعدی) نهان کردن، نهفتن،
  * پنهان گردیدن: (مصدر لازم) = * پنهان شدن
  * پنهان گشتن: (مصدر لازم) = * پنهان شدن
  * پنهان ماندن: (مصدر لازم) نهفته ماندن، پوشیده ماندن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پنهان در فارسی به انگلیسی

 • Arcane, Blind, Close, Covert, Dark, Doggo, Hidden, Latent, Occult, Secluded, Secret, Slinky, Snug, Stealthy, Subterranean, Veiled. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

پنهان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پنهان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پنهان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مخفی، پوشیده، نهان، خفاء
فارسی به ایتالیایی

پنهان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پنهان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید