معنی پنجم

پنجم
معادل ابجد

پنجم در معادل ابجد

پنجم
  • 95
حل جدول

پنجم در حل جدول

فرهنگ معین

پنجم در فرهنگ معین

  • (ص. ) دارای رتبه یا شماره پنج، (اِ. ) جزء پسین بعضی از کلمه های مرکب (همراه با عدد): یک پنجم. [خوانش: (پَ جُ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پنجم در لغت نامه دهخدا

  • پنجم. [پ َج ُ] (عدد ترتیبی، ص نسبی) بعد از چهارم و پیش از ششم. خامس. (منتهی الارب). پنجمی. پنجمین:
    و هم چار چیزش که بی پنجم اند
    بنوباوگی نغز هفت انجم اند.
    نظامی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پنجم در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پنجم در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پنجم در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پنجم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آنچه که در مرتبه پنج واقعی شده که در مرتبه بعد از چهارم و پیش از ششم است پنجمی پنجمین خامس. سا پنجم رواق. آسمان پنجم فلک مریخ سپهر پنجم. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

پنجم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه