معنی پنبه زن

پنبه زن
معادل ابجد

پنبه زن در معادل ابجد

پنبه زن
 • 116
حل جدول

پنبه زن در حل جدول

فرهنگ معین

پنبه زن در فرهنگ معین

 • (~. زَ) (ص فا. ) کسی که پنبه را با کمان می زند تا از هم باز شوند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پنبه زن در لغت نامه دهخدا

 • پنبه زن. [پَم ْ ب َ / ب ِ زَ] (نف مرکب) پنبه بز. پنبه وز. بهینه. بهین. حلاّج. ندّاف. (دهار):
  آن شنیدی که بود پنبه زنی
  مفلس و غلتبانْش خواند زنی.
  سنائی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پنبه زن در فرهنگ عمید

 • کسی که پنبه را با کمان می‌زند که از هم باز شود، حلاج، نداف، پنبه‌بز، پنبه‌وز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پنبه زن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آنکه پنبه را با کمان زند تا زواید را بیرون کند و پنبه را برای انباشتن در لحاف و توشک آماده سازد پنبه بز پنبه وز بهین بهینه حلاج نداف. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید