معنی پنبه‌زن

حل جدول

پنبه‌زن

نداف

حلاج


نداف

پنبه‌زن


حلاج

پنبه‌زن

مترادف و متضاد زبان فارسی

پنبه‌زن

حلاج، نداف


حلاج

پنبه‌زن، نداف


نداف

پنبه‌زن، حلاج

فرهنگ عمید

پنبه وز

پنبه‌زن


نداف

حلاج، پنبه‌زن،


پنبه بز

پنبه‌زن،


الباد

پنبه‌زن، حلاج،


پنبه زنی

شغل و عمل پنبه‌زن،


زن

زدن
زننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پنبه‌زن، خشت‌زن، دف‌زن، راهزن، شمشیرزن، لگدزن،


حلاج

کسی که با دستگاه مخصوص پنبه را از پنبه‌دانه جدا می‌کند،
کسی که پنبه را با کمان می‌زند، پنبه‌زن،

معادل ابجد

پنبه‌زن

116

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری