معنی پلیس

پلیس
معادل ابجد

پلیس در معادل ابجد

پلیس
 • 102
حل جدول

پلیس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پلیس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آژان، پاسبان، شرطه، عسس، محتسب، شهربانی، کلانتری، نظمیه
فرهنگ معین

پلیس در فرهنگ معین

 • مجموعه نیروهای انتظامی یک کشور، شهر یا جامعه، پاسبان، آژان. [خوانش: (پُ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (پَ) (اِ.) ناهمواری.
لغت نامه دهخدا

پلیس در لغت نامه دهخدا

 • پلیس. [پ َ] (اِ) در اصطلاح بنایان، ناهمواری.

 • پلیس. [پ ُ] (فرانسوی، اِ) لفظ فرانسوی که در فارسی بمعنی پاسبان اداره ٔ شهربانی (نظمیه) و گاه بمعنی آن اداره ٔ شهربانی استعمال میشد. عسس. محتسب. توضیح بیشتر ...
 • پلیس. [پْل َ / پ ِ ل َ] (اِخ) نام نهری است درکشور آلمان. این نهر از ساکس شروع شده رو به شمال جاری میشود و پس از طی 110هزار گز به رودخانه ٔ الستر ب-لانش میریزد. (قاموس الاعلام ترکی در ماده ٔ پلایسه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پلیس در فرهنگ عمید

 • مجموعۀ افرادی که با استفاده از اختیارات قانونی خود، در جهت ایجاد نظم، امنیت، و آرامش در شهر، کشور و جامعه تلاش می‌کنند،
  هر یک از افراد متعلق به این مجموعه،
  جایی که افراد این مجموعه در آن مستقر هستند،
  * پلیس‌ مخفی: (نظامی) کارآگاه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پلیس در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • پاسبان، شهربانی، شهربان
کلمات بیگانه به فارسی

پلیس در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

پلیس در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پلیس در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

پلیس در تعبیر خواب


 • ۱ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید.

  ۲ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.

  ۳ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پلیس در گویش مازندرانی

 • سبد بزرگ بافته از ترکه های بید و یا پوست درخت
فرهنگ فارسی هوشیار

پلیس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • لفظ فرانسوی به معنای پاسبان اداره شهربانی
فارسی به ایتالیایی

پلیس در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید