معنی پشمک

پشمک
معادل ابجد

پشمک در معادل ابجد

پشمک
 • 362
حل جدول

پشمک در حل جدول

فرهنگ معین

پشمک در فرهنگ معین

 • (پَ مَ) (اِمصغ. ) نوعی شیرینی از شکر و روغن بو داده که به شکل تارهای سفید و دراز شبیه پشم درست کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پشمک در لغت نامه دهخدا

 • پشمک. [پ َ م َ] (اِ مصغر) مصغر پشم. || حلوائی است مشهور. (برهان قاطع). قسمی شیرینی. حلوائی که با کثرت ورزش و کشش چون موی و پشم سازند. نوعی حلوا یعنی شیرینی که بتارهای سپید از هم جدا باشد:
  میکشد کشکک بچربی هر زمان مشتاق را
  می برد پشمک بشیرینی دل عشاق را.
  بسحاق اطعمه.
  - پشمک قندی، همان حلوای پشمک را گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پشمک در فرهنگ عمید

 • نوعی شیرینی، به شکل تارهای سفید دراز شبیه پشم، که از شکر درست می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پشمک در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پشمک در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

پشمک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مصغر پشم، نوعی شیرینی که از شکر و روغن بو داده بشکل تارهای سفید دراز مانند پشم درست کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه