معنی پسندیده

پسندیده
معادل ابجد

پسندیده در معادل ابجد

پسندیده
 • 135
حل جدول

پسندیده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پسندیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برگزیده، حسنه، خوب، خوشایند، دلپذیر، ستوده، شایسته، مرضی، مرغوب، مستحسن، مطبوع، مطلوب، معقول، مقبول، منتخب، نیک، نیکو، هژیر،
  (متضاد) بد، نامرغوب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پسندیده در فرهنگ معین

 • پذیرفته، خوش آمده، برگزیده. [خوانش: (پَ سَ دِ) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

پسندیده در لغت نامه دهخدا

 • پسندیده. [پ َ س َ دَ / دِ] (ن مف) پسند. پسنده. مقبول. پذیرفته. خوش آمد. خوش آیند. قبول کرده. (برهان قاطع). مطبوع. مرضی. مرضیه. مرتضی. (مهذب الاسماء). رضی ّ. رضیه. راضیه: میان پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم و ابوبکر دوستی بود و ابوبکر اندر میان قریش پسندیده و بزرگوار بود و مال بسیار داشت و مردمان او را استوار داشتندی. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی).
  چنینم گوانند و اسپهبدان
  گزیده پسندیده ام موبدان.
  دقیقی.
  چنین دان که آن دختران منند
  پسندیده و دلبران منند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پسندیده در فرهنگ عمید

 • خوب و مرغوب،

  برگزیده،

  پسندکرده‌شده،
فارسی به انگلیسی

پسندیده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پسندیده در فارسی به عربی

 • جدیر بالاعجاب، جید، شریف، لطیف، مرغوب، مقبول
فرهنگ فارسی هوشیار

پسندیده در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

پسندیده در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پسندیده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید