معنی پزیسیون

پزیسیون
معادل ابجد

پزیسیون در معادل ابجد

پزیسیون
  • 145
حل جدول

پزیسیون در حل جدول

فرهنگ عمید

پزیسیون در فرهنگ عمید

  • جا، مکان، موضع،

    وضع و حالت،
فرهنگ فارسی هوشیار

پزیسیون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی کجایی (این زبانزد فرزانی)، نهاد، چگونگی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید