معنی پر شدن

پر شدن
معادل ابجد

پر شدن در معادل ابجد

پر شدن
  • 556
حل جدول

پر شدن در حل جدول

فرهنگ معین

پر شدن در فرهنگ معین

  • لبریز شدن، فراوان شدن. [خوانش: (پُ. شُ دَ) (مص ل.)]
فارسی به انگلیسی

پر شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پر شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پر شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) مملو گشتن ممتلی شدن امتلا ء، فراوان شدن بسیار شدن. یا پر شدن گوش (کسی) از. یا پر شدن قفیز. لبریز شدن پیمانه، سپری شدن چیزی. -3 مردن کشته شدن، تمام شدن پیمانه صبر برسیدن شکیب. یا پر شدن پیمانه. شکیبایی بپایان آمدن، عمر بسر آمدن رسیدن اجل. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

پر شدن در فارسی به آلمانی

  • Ausfüllen, Bekleiden, Besetzen, Erfüllen, Füllen
واژه پیشنهادی

پر شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید