معنی پر ریش

پر ریش
معادل ابجد

پر ریش در معادل ابجد

پر ریش
  • 712
حل جدول

پر ریش در حل جدول

  • مجروح، زخمی، ریشو
فرهنگ فارسی هوشیار

پر ریش در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) پر از زخم پر قرحه پر جراحت.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید