معنی پر افاده

پر افاده
معادل ابجد

پر افاده در معادل ابجد

پر افاده
  • 293
حل جدول

پر افاده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

پر افاده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پر افاده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پر افاده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خود پسند خود من پر باد فیسو (صفت) پر ادعا.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید