معنی پرینت

پرینت
معادل ابجد

پرینت در معادل ابجد

پرینت
  • 662
حل جدول

پرینت در حل جدول

فرهنگ معین

پرینت در فرهنگ معین

  • (پِ) [انگ.] (اِ.) نمونه چاپی به دست آمده از کامپیوتر.
لغت نامه دهخدا

پرینت در لغت نامه دهخدا

  • پرینت. [پ ِ] (اِخ) نام قدیم قصبه ٔ ارکلی بر ساحل روملی به مرمره که بعدها به هراکلیا موسوم شد. این ناحیه از متفقین جمهوری آتن بود و در برابر فیلیپ مقدونی دیری مقاومت کرد و در آخر بسال 341 م. فیلیپ آنجا را تسخیر کرد. الکبیادس در دومین تبعید ونفی خویش بدانجا اقامت داشت. (قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید