معنی پریشب

پریشب
معادل ابجد

پریشب در معادل ابجد

پریشب
  • 514
حل جدول

پریشب در حل جدول

فرهنگ معین

پریشب در فرهنگ معین

  • (پَ شَ) (ق مر.) شب قبل از دیشب، د و شب پیش.
لغت نامه دهخدا

پریشب در لغت نامه دهخدا

  • پریشب. [پ َ ش َ] (ق مرکب) دو شب پیش. شب پیش ازشب گذشته. پرندوش (پریدوش ؟). پردوش. بارحه ٔ اولی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پریشب در فرهنگ عمید

  • شب پیش از دیشب، دو شب پیش، پریدوش، پرندوش،
فرهنگ فارسی هوشیار

پریشب در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه