معنی پروسه

پروسه
معادل ابجد

پروسه در معادل ابجد

پروسه
  • 273
حل جدول

پروسه در حل جدول

فرهنگ معین

پروسه در فرهنگ معین

  • (پُ رُ س ِ) [فر.] (اِ.) فرایند.
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پروسه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید