معنی پرهیز

پرهیز
معادل ابجد

پرهیز در معادل ابجد

پرهیز
 • 224
حل جدول

پرهیز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرهیز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اتقا، اجتناب، احتراز، تجنب، تحرز، حذر، خویشتن‌داری، دوری، رژیم، کف‌نفس، گریز، ورع، احتما، امساک، رژیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پرهیز در فرهنگ معین

 • خویشتن داری، نخوردن بعضی از غذاها، خودداری از حرام،
لغت نامه دهخدا

پرهیز در لغت نامه دهخدا

 • پرهیز. [پ َ] (اِمص) حَذر. حِذر. احتراز. تحرّز. اجتناب. تجنب. خودداری. خویشتن داری. دوری. نگاه داری خود از. تَحفظ. امساک. اِتقاء. تَوَقّی. کف ّ نفس. تحمّی. احتماء. حِمیه. شحشحه:
  ز بدها نبایدت پرهیز کرد
  چو پیش آیدت روزگار نبرد.
  فردوسی.
  چهل روز با لشکر آویز بود
  گهی رزم و گه روی پرهیز بود.
  فردوسی.
  وزو هر که داندش پرهیز به
  گلوی ورا دشنه ٔ تیز به.
  فردوسی.
  چنین گفت کز دور چرخ بلند
  چو خواهد رسیدن کسی را گزند
  بپرهیز چون بازدارد کسی
  اگر سوی دانش گراید بسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرهیز در فرهنگ عمید

 • پرهیزیدن
  (اسم مصدر) حذر، احتراز، اجتناب،
  (اسم مصدر) خویشتن‌داری، خودداری از انجام دادن کاری یا خوردن چیزی که ضرر داشته باشد،
  (اسم مصدر) خودداری از حرام،
  * پرهیز جستن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پرهیز کردن
  * پرهیز شکستن: (مصدر لازم) ترک پرهیز کردن،
  * پرهیز کردن: (مصدر لازم)
  دوری کردن از کاری یا چیزی،
  خودداری کردن از خوردن بعضی خوراکی‌ها،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرهیز در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پرهیز در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پرهیز در فارسی به عربی

 • امتناع، تجنب، حمیه
ترکی به فارسی

پرهیز در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرهیز در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

پرهیز در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید