معنی پرستار

پرستار
معادل ابجد

پرستار در معادل ابجد

پرستار
 • 863
حل جدول

پرستار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرستار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تیماردار، خادم، خادمه، خدمتکار، کنیز، ربیبه
فرهنگ معین

پرستار در فرهنگ معین

 • خدمتکار، خادم، غلام، کنیز، کسی که خدمت بیماران می کند. [خوانش: (پَ رَ) [په. ] (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پرستار در لغت نامه دهخدا

 • پرستار. [پ َ رَ] (نف، اِ) صفت فاعلی از پرستیدن. بنده. عبد. برده. چاکر. خادم. غلام. نوکر. خدمتکار. (برهان). مطلق خدمتکار. (غیاث اللغات). قین. وصیف:
  بدو گفت بیژن که ای بدنژاد
  که چون تو پرستار کس رامباد
  چرا کشتی آن دادگر شاه را
  خداوند پیروزی و گاه را.
  فردوسی.
  پرستار دیرینه مهرک چه کرد
  که روزیش اندک شد و روی زرد.
  فردوسی.
  صد اسپ گزیده بزرین ستام
  پرستار زرین کمرصد غلام.
  فردوسی.
  همی باش پیشش پرستاروار
  ببین تا چه بازی کند روزگار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرستار در فرهنگ عمید

 • کسی که از پیران یا کودکان مراقبت می‌کند،
  کسی که در بیمارستان از بیماری مواظبت می‌کند،
  خدمتکار،
  [قدیمی] غلام،
  [قدیمی] کنیز،
  (صفت) [قدیمی] مطیع، فرمانبردار: پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس (سعدی۱: ۳۴)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرستار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پرستار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پرستار در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پرستار در تعبیر خواب


 • ۱ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

  ۲ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

  ۳ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند، نشانه آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد.

  ۴ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید، نشانه آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پرستار در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

پرستار در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پرستار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پرستار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید