معنی پردیس

پردیس
معادل ابجد

پردیس در معادل ابجد

پردیس
  • 276
حل جدول

پردیس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پردیس در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارم، بهشت، جنان، جنت، خلد، فردوس، مینو، نعیم،

    (متضاد) دوزخ
فرهنگ معین

پردیس در فرهنگ معین

  • (پَ) (اِ.) فردوس، بستان.
لغت نامه دهخدا

پردیس در لغت نامه دهخدا

  • پردیس. [پ َرَ دَ] (اِ) لغتی است مأخوذ از زبان مادی (پارادئزا) بمعنی باغ و بستان. و از همین لغت است پالیز فارسی و فردوسی (معرّب). کزنفون گوید: «در هر جا، که شاه (هخامنشی) اقامت کند و به هرجا که رود، همیشه مراقب است، در همه جا باغهائی باشد پر از چیزهای زیبا، که زمین میدهد. این باغها را پردیس می نامند. اگر هوا مانع نباشد، شاه اکثر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر میبرد. » اردشیر دوّم در کتیبه ای در شوش این جمله را نقش کرده است: «اردشیرشاه گوید: به فضل اهورمزدا این قصر پردیس زندگانی را من ساختم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پردیس در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

پردیس در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

پردیس در نام های ایرانی

  • دخترانه، بهشت، باغ و بستان، فردوس، باغ، بستان
فرهنگ پهلوی

پردیس در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید