معنی پرده‌داری

مترادف و متضاد زبان فارسی

سدانت

پرده‌داری، حاجبی، حجابت


حجابت

پرده‌داری، حاجبی

فرهنگ عمید

سدانت

پرده‌داری کردن و خدمت کردن در کعبه یا بت‌خانه،
پرده‌داری و دربانی و خدمت کعبه،

معادل ابجد

پرده‌داری

426

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری