معنی پرتره

فرهنگ معین

پرتره

(پُ رِ) [فر.] (اِ.) طرح صورت، نقاشی چهره.

فرهنگ عمید

پرتره

در نقاشی، طرح صورت انسان، تک‌چهره، نقاشی صورت،

فرهنگ فارسی هوشیار

پرتره

طرح صورت انسان

حل جدول

پرتره

نقاشی چهره


پرتره سازی

صورتگری


تصویر صورت

پرتره


تصور صورت

پرتره


نقاشی چهره

پرتره


تصویر

نقش، نگار، پرتره


نقش و نگار

پرتره، تصویر، شکل

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرتره

تصویر، تمثال، شمایل، صورت، عکس، نقش

معادل ابجد

پرتره

807

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری