معنی پراکنده کردن

پراکنده کردن
معادل ابجد

پراکنده کردن در معادل ابجد

پراکنده کردن
  • 556
حل جدول

پراکنده کردن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

پراکنده کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پراکنده کردن در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

پراکنده کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید