معنی پراکنده شدن

پراکنده شدن
معادل ابجد

پراکنده شدن در معادل ابجد

پراکنده شدن
  • 636
حل جدول

پراکنده شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

پراکنده شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پراکنده شدن در فارسی به ترکی

واژه پیشنهادی

پراکنده شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید