معنی پرانتز

پرانتز
معادل ابجد

پرانتز در معادل ابجد

پرانتز
  • 660
حل جدول

پرانتز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرانتز در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

پرانتز در فرهنگ معین

  • (پَ تِ) [فر. ] (اِ. ) نشانه ای است قوسی شکل () که برای نوشتن جمله معترضه و مانند آن به کار رود، هلال، قوس، کمان. (فره). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پرانتز در لغت نامه دهخدا

  • پرانتز. [پ َ ت ِ] (فرانسوی، اِ) قوسین. هلالین. و آن دو نیم دائره است که جمله ٔ معترضه در میان آن دو نهند و صورت آن چنین است: (). و رجوع به پارانتز شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرانتز در فرهنگ عمید

  • علامتی به شکل () که در دو طرف کلمه، جملۀ معترضه، یا عبارت‌های ریاضی گذاشته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پرانتز در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

پرانتز در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرانتز در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

پرانتز در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید