معنی پرآوازه

پرآوازه
معادل ابجد

پرآوازه در معادل ابجد

پرآوازه
 • 222
حل جدول

پرآوازه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرآوازه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اسم‌ورسم‌دار، اسمی، بنام، شهره، شهیر، مشهور، معروف، نامور،
  (متضاد) گمنام. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پرآوازه در لغت نامه دهخدا

 • پرآوازه. [پ ُ زَ / زِ] (ص مرکب) پرآواز. و پرآوازه شدن، مشهور و مشتهر گشتن:
  بدو رای زن گفت اکنون گذشت
  ازاین کار گیتی پرآوازه گشت.
  فردوسی.
  درخت کهن میوه ٔ تازه داشت
  که شهر از نکوئی پرآوازه داشت.
  سعدی (بوستان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرآوازه در فرهنگ عمید

 • پربانگ، پرهیاهو،

  بسیارمعروف و مشهور،
فارسی به انگلیسی

پرآوازه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید