معنی پدر خوانده

پدر خوانده
معادل ابجد

پدر خوانده در معادل ابجد

پدر خوانده
  • 872
حل جدول

پدر خوانده در حل جدول

تعبیر خواب

پدر خوانده در تعبیر خواب


  • 1- اگر در خواب پدرخواندهی خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی میشوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت.

    2- دیدن پدر خوانده خود در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است. اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید، نشانه روابط مطلوب خانوادگی است. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پدر خوانده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آنکه کسی را بپسری پذیرفته باشد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید