معنی پایینی

پایینی
معادل ابجد

پایینی در معادل ابجد

پایینی
  • 83
حل جدول

پایینی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پایینی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تحتانی، زیرین، سفلی، فرودین،

    (متضاد) بالایی، فوقانی
لغت نامه دهخدا

پایینی در لغت نامه دهخدا

  • پایینی. (حامص) رجوع به پائینی شود.

فارسی به انگلیسی

پایینی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پایینی در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید