معنی پاییز

لغت نامه دهخدا

پاییز

پاییز. (اِ) رجوع به پائیز شود.

فارسی به ترکی

پاییز‬

sonbahar, güz

تعبیر خواب

پاییز


۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.

۲ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت. - آنلی بیتون

فرهنگ فارسی هوشیار

پاییز

(اسم) یکی از فصول چهارگانه سال و آن فصل سوم سال است میان تابستان و زمستان مدت ماندن آفتاب است در بروج میزان و عقرب و قوس خزان خریف برگ ریزان. یا پاییز عمر. روزگار پیری.


پاییز گاه

(اسم) هنگام پاییز وقت پاییز.

فرهنگ معین

پاییز

[په.] (اِ.) یکی از فصول چهارگانه سال و آن فصل سوم سال است که از اول مهر تا سی آذر می باشد.

فرهنگ عمید

پاییز

از فصول چهارگانۀ سال که شامل ماه‌های مهر، آبان، و آذر است، برگ‌ریزان، خزان،

حل جدول

پاییز

خزان

خریف


پاییز ، برگریزان

فصل خزان


پاییز تنها

فیلمی از احمد امینی

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاییز

برگریزان، خریف، خزان، مهرگان

فرهنگ پهلوی

پاییز

خزان، قصل برگ ریزان

فارسی به آلمانی

پاییز

Absinken, Absturz (m), Abstürzen, Anbruch (m), Herbst (m), Sturz (m), Herbst (m), Herbst [noun]

فارسی به انگلیسی

پاییز

Autumn, Fall

فارسی به عربی

پاییز

خریف، سقوط

معادل ابجد

پاییز

30

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری