معنی پاییز

پاییز
معادل ابجد

پاییز در معادل ابجد

پاییز
 • 30
حل جدول

پاییز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاییز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برگریزان، خریف، خزان، مهرگان
فرهنگ معین

پاییز در فرهنگ معین

 • [په. ] (اِ. ) یکی از فصول چهارگانه سال و آن فصل سوم سال است که از اول مهر تا سی آذر می باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاییز در لغت نامه دهخدا

 • پاییز. (اِ) رجوع به پائیز شود.

فرهنگ عمید

پاییز در فرهنگ عمید

 • از فصول چهارگانۀ سال که شامل ماه‌های مهر، آبان، و آذر است، برگ‌ریزان، خزان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاییز در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پاییز در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پاییز در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پاییز در تعبیر خواب


 • ۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.

  ۲ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پاییز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) یکی از فصول چهارگانه سال و آن فصل سوم سال است میان تابستان و زمستان مدت ماندن آفتاب است در بروج میزان و عقرب و قوس خزان خریف برگ ریزان. یا پاییز عمر. روزگار پیری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

پاییز در فرهنگ پهلوی

 • خزان، قصل برگ ریزان
فارسی به آلمانی

پاییز در فارسی به آلمانی

 • Absinken, Absturz (m), Abstürzen, Anbruch (m), Herbst (m), Sturz (m), Herbst (m), Herbst [noun]. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه