معنی پاک‌طینت

پاک‌طینت
معادل ابجد

پاک‌طینت در معادل ابجد

پاک‌طینت
  • 492
حل جدول

پاک‌طینت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاک‌طینت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پاک‌سرشت، پاکنهاد، خوب‌سرشت، خوش‌قلب، خوش‌نیت،
    (متضاد) بدطینت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید