معنی پاکروان

پاکروان
معادل ابجد

پاکروان در معادل ابجد

پاکروان
  • 280
حل جدول

پاکروان در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

پاکروان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) پاک جان پاک درون پاک باطن پاکدامن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید