معنی پاکدامنی

پاکدامنی
معادل ابجد

پاکدامنی در معادل ابجد

پاکدامنی
  • 128
حل جدول

پاکدامنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاکدامنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پارسایی، پاکی، پرهیزکاری، طهارت، عصمت، عفاف، عفت، ناموس،
    (متضاد) آلوده‌دامنی، بی‌ناموسی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاکدامنی در لغت نامه دهخدا

  • پاکدامنی. [م َ] (حامص مرکب) عفت. (مهذب الاسماء). عِفاف. پاکی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاکدامنی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پاکدامنی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاکدامنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عمل پاکدامن پاکی عفت عفاف.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید