معنی پاچال

پاچال
معادل ابجد

پاچال در معادل ابجد

پاچال
 • 37
حل جدول

پاچال در حل جدول

 • گودالی که نانوا و یا هر فروشنده دیگری در آن می‌ایستد و چیزی می‌فروشد، محل کسب و کار، محل کشتن مرغ در کشتارگاه‌های سنتی. توضیح بیشتر ...
 • گودالی که نانوا و یا هر فروشنده دیگری در آن می ایستد و چیزی می فروشد، محل کسب و کار، محل کشتن مرغ در کشتارگاه های سنتی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پاچال در فرهنگ معین

 • گودال، گودالی که نانوا، بقال یا آشپز در آن می ایستد و چیزی می فروشد. [خوانش: (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاچال در لغت نامه دهخدا

 • پاچال. (اِ مرکب) گودالی که جولاهان وقت بافتن، پای در آن آویزند. پاچامه:
  بلوح پای و بپاچال و قرقره بکره
  بنایژه بمکوک و بتاروپود ثیاب.
  خاقانی.
  || گوی که استادان بقال و نانوا و آشپز در آن ایستند و چیزی فروشند. || گودالی که شیر در آن گرد کنند فروختن را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاچال در فرهنگ عمید

 • گودال،
  گودال زیر پا،
  گودالی در دکان که فروشنده داخل آن می‌ایستد،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پاچال در گویش مازندرانی

 • چاله ی کارگاه بافندگی که در واقع مکان قرار گرفتن تمهیدات...
فرهنگ فارسی هوشیار

پاچال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) گودال زیر پای جولاهگانگودالی که نانوا بقال یا آشپز در آن میایستد و چیز میفروشد، گودالی که شیر در آن جمع کنند و فروشند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید