معنی پاورقی

پاورقی
معادل ابجد

پاورقی در معادل ابجد

پاورقی
 • 319
حل جدول

پاورقی در حل جدول

فرهنگ معین

پاورقی در فرهنگ معین

 • آن چه در پایین صفحه نوشته شود، نوشته، قصه ای که در چند شماره پیاپی یک روزنامه یا مجله منتشر شود،. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاورقی در لغت نامه دهخدا

 • پاورقی. [وَ رَ] (اِمرکب) کلمه ای از صفحه ٔ بعد که در زیر سطر آخر مینوشتند بجای عدد تا اوراق را بسهولت تنظیم توانند کرد. || قصه و جز آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامه ای نویسند. || آنچه در ذیل صفحه نوشته میشود چون تعلیق و شرح.
  - تعبیر مَثَلی:
  گفته های فلان پاورقی ندارد؛ چندان بصحّت آن مطمئن نتوان بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاورقی در فرهنگ عمید

 • شرح و تفسیری که در پایین صفحۀ کتاب نوشته شود،
  داستانی که در پایین صفحۀ روزنامه چاپ شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پاورقی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

پاورقی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

پاورقی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاورقی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شرحی که در پائین صفحه کتاب نوشته شود
واژه پیشنهادی

پاورقی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید