معنی پاناما

پاناما
معادل ابجد

پاناما در معادل ابجد

پاناما
  • 95
حل جدول

پاناما در حل جدول

  • کانال آمریکای مرکزی
  • کشور کانال
لغت نامه دهخدا

پاناما در لغت نامه دهخدا

  • پاناما. (اِخ) (تنگه ٔ. ) تنگه ٔ میان اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر. طول آن 250 هزارگز و عرض 70 هزارگز است و امریکای شمالی و جنوبی را بهم پیوندد و راه آهن کُلُن به پاناما ازآن گذرد. در این تنگه ترعه ای است که دو اقیانوس را به یکدیگر متصل کند. حفر این ترعه نخست در سال 1881م. بدست لسپس فرانسوی آغاز شد لیکن ناتمام ماند تا دولت اتازونی آنرا بسال 1914م. بپایان رسانید. اراضی اطراف این ترعه غیر از شهر پاناما متعلق به دولت اتازونی است و 128 هزارگز مساحت و 39000 تن سکنه دارد. توضیح بیشتر ...
  • پاناما. (اِخ) (شهر. ) پایتخت جمهوری پاناما. رجوع به پاناما (کشور. ) شود. توضیح بیشتر ...
  • پاناما. (اِخ) (کشور. ) مملکتی به امریکای مرکزی به مساحت 74522 هزارگزمربع و دارای 500000 تن سکنه و مردم آنجا زبان اسپانیولی دارند و حکومت آن جمهوریست و پایتخت آن نیز بنام پاناماست و آن بندری است در کنار اقیانوس کبیر با 60000 تن سکنه و بوسیله ٔ راه آهن به بندر کُلُن که در ساحل اقیانوس اطلس واقع است مربوط است. این کشور قبلا از منضمات مملکت کلمبی بود و از سال 1903م. ببعد مستقل گردید. توضیح بیشتر ...
  • پاناما. (اِ) (کلاه. ) کلاه حصیری بسیار ظریف و نرم که از برگ گیاهی بنام بومباناکسا در آمریکا کنند. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاناما در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید