معنی پالایه

حل جدول

پالایه

فیلتر

معادل فارسی فیلتر


معادل فارسی فیلتر

پالایه

فارسی به انگلیسی

فرهنگ عمید

پالایه

پالونه

فرهنگ فارسی هوشیار

پالایه

(اسم) آنچه بدان چیزی را صافی کنند پالونه صافی.

واژه پیشنهادی

پالایه

فیلتر

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

صافی

پالایه


فیلتر

پالایه

کلمات بیگانه به فارسی

فیلتر

پالایه

انگلیسی به فارسی

filter

پالایه

پالایه

فیلتر، پالایه


filter base

پایه ی پالایه


iterative filter

پالایه ی تکراری نوعی پالایه چهار سر که امپدانس تکراری ایجاد می کند.

برق و الکترونیک

Filter

فیلتر، پالایه

معادل ابجد

پالایه

49

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری