معنی پالایه

پالایه
معادل ابجد

پالایه در معادل ابجد

پالایه
  • 49
حل جدول

پالایه در حل جدول

فرهنگ عمید

پالایه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

پالایه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پالایه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آنچه بدان چیزی را صافی کنند پالونه صافی.
واژه پیشنهادی

پالایه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید