معنی پاشیده شدن

پاشیده شدن
معادل ابجد

پاشیده شدن در معادل ابجد

پاشیده شدن
  • 676
حل جدول

پاشیده شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

پاشیده شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پاشیده شدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پاشیده شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاشیده شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) پراکنده شدن برافشانده شدن افشانده شدن، ریخته شدن برشاشیده شدن. یا از هم پاشیده شدن. از هم متلاشی شدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید