معنی پاسوز شدن

پاسوز شدن
معادل ابجد

پاسوز شدن در معادل ابجد

پاسوز شدن
  • 430
حل جدول

پاسوز شدن در حل جدول

  • به پای کسی یا چیزی هدر رفتن و سوختن

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید